Apie Veprius

Veprių miestelio vardas pirmą kartą paminėtas 1384 m. Vygando Magdeburgiečio kronikose, kur minima medinė pilis, stovėjusi ant Veprių piliakalnio. Pilį 1384 m. tarpusavio kunigaikščių kovose, padedamas kryžiuočių ordino, buvo užėmęs Vytautas. Kai pilis prarado gynybinę reikšmę, iškilo dvaro pastatai. Ant piliakalnio XVIIa. Šemetų pastatyti renesansiniai dvaro rūmai buvo nuniokoti švedų per Šiaurės karą, 1704 m.

Veprių piliakalnis miestelio centre

Dvaro centras buvo perkeltas į dabartinę vietą. XIX a. pastatytas klasicistinis vieno aukšto rūmų pastatas, prie kurio vakarinės pusės pristatytas dviaukštis klasicistinis, stačiakampio formos priestatas, papuoštas keturių kolonų portiku. Veprių dvarą valdė Kezgailos, Kosakovskiai, Oginskiai, Šemetos, Tyzenhauzai. Paskutinis dvarą valdė Marijonas Vandalinas Pliateris. Pliateriai pastatė vandens malūną ant iš Veprių ežero ištekančio Riešės upelio. Veikė dvaro spirito varykla.

Išlikęs Veprių dvaro pastatas

1923 m. dvaras buvo nacionalizuotas ir juose įsikūrė žemesnioji žemės ūkio mokykla. Spirito varykla veikė visu pajėgumu ir tarpukariu: iš bulvių ir salyklo brogos joje buvo distiliuojamas spiritas. Vėliau pastate įsikūrė žemės ūkio mkykla. Šiuo metu pastatas yra gyvenamasis namas. Nuo 1923 m. malūnas priklausė žemės ūkio mokyklai, ilgą laiką veikė, nugriautas buvo XX a. 7 dešimtmetyje.

1863 m. arba 1864 m. buvo įsteigta pradžios mokykla su dėstomąja rusų kalba. Pradžios mokykla stovėjo tarp bažnyčios ir klebonijos, šalia Veprių šulinio (šulinys buvo mokyklos vidiniame kieme). 

Mokyklos pastatas buvo medinis, gana senas, turėjęs daugiau kaip 100 metų. Priemenė dalijo jį į du galus: viename buvo įsikūrusi Veprių valsčiaus raštinė, kitame - pradžios mokykla. Vienoje patalpoje buvo klasė, kurioje mokėsi visi trys skyriai, kitoje – mokytojų kambarys.

Mokyklos kieme buvo kitas namas. Viename jo gale gyveno urėdas, antrame – mokyklos ir valsčiaus sargas. Šalia sargo kambario buvo ilgas ir siauras kambarys – mokinių bendrabutis. Dabar senosios mokyklos vietą mena šulinys. Mokyklos pastato vietoje pastatyta legendinė Geldutės skulptūra.

Veprių šulinys buvo pirmosios Veprių pradžios mokyklos vidiniame kieme.

Legendinė Geldutės skulptūra Veprių miestelio centre (skulptorius Viktoras Žentelis)

Koplytstulpis 1772 m. Baro konfederacijos įvykiams atminti.

Veprių pavadinimo kilmę pasakoja istorija apie kalbantį šerną. Legendinio akmens vietoje stovi paminklas, kuriame nurodyta piliakalnio atsiradimo laikotarpis

Lietuvos 100-mečiui sukurtas paminklas „Per amžius šuoliuojantys vyčiai“, kuris papuošė Veprių piliakalnį (skulptorius Viktoras Žentelis)

Paminklas „Negrįžusiems iš tremties Veprių piliakalnio papėdėje  (skulptorius Viktoras Žentelis).

http://kc.ukmerge.lt/vepriuose-atidengti-paminklai/

Amžių sandūros parkas (įkūrėja Janina Akstinavičienė).

Neptūnas Veprių ežero pakrantėje.

Paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę Veprių miestelio centre.

Veprių bažnyčia šaltiniuose minima nuo 1553 m.

Dabartinės bažnyčios pastatui daugiau kaip 100 metų.

https://lt.wikipedia.org/wiki/Vepri%C5%B3_%C5%A0v%C4%8D._Mergel%C4%97s_Marijos_Ro%C5%BEan%C4%8Diaus_Karalien%C4%97s_ba%C5%BEny%C4%8Dia

18821900 m. prie Šventosios ir Veprių ežero pastatytos mūrinės Kryžiaus kelio stočių koplyčios (sunaikintos 1963 m., išskyrus esančias šventoriuje, tarp kurių Kristaus kapo koplyčia. Atstaytos 1989-1990 m. klebono Vaclovo Ramanausko ir seniūnės Janinos Akstinavičienės iniciatyva. 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Vepri%C5%B3_Kalvarijos

Veprių skulptorius Viktoras Žentelis 2019 m. nusprendė atkurti senojo vandens malūno ratą. 2020 m. spalio mėn. Jis įgyvendino savo sumanymą.

https://www.facebook.com/hashtag/vepri%C5%B3vandensmal%C5%ABnas

Vandens malūno ratas ant Riešės upelio jungia Veprių krašto praeitį ir dabartį.

Žirgo skulptūra (skulptorius Viktoras Žentelis) nuoroda į Veprių hipodromą, kur kasmet tradiciškai vyksta žirgų lenktynės.

Legendinė šerno skulptūra Veprių piliakalnio papėdėje (skulptorius Viktoras Žentelis)

XIV a. menantis Veprių piliakalnis yra į pietryčius nuo Veprių miestelio.

Netoli piliakalnio yra Veprių pilkapiai

Per Veprius teka Šventoji

Vidury Veprių miestelio esantis dirbtinai suformuotas ežeras. Pietinėje ežero pakrantėje iki 1962 m. buvo sala, apaugusi medžiais su senu ąžuolu, vadinama Sanklero sala. Tai puiki vieta poilsiui

https://www.pamatyklietuvoje.lt/details/vepriu-ezero-plaukiojancios-salos/7983

Ežero pakrantėje įrengta lauko treniruoklių aikštelė