Veprių kaimo bendruomenės veikos planas 2020 m.

 

Eil. Nr.

Veikla

Data

Atsakingas

1

Užgavėnių šventė. Blynų popietė

Vasario mėn.

Z. Jurenkovienė,

J. Pečeliūnienė

2

Ataskaitinis rinkiminis susirinkimas

03-08

Medonienė

3

Dalyvavimas žygyje nuo piliakalnio iki piliakalnio, skirtas Kovo 11-ajai  – Lietuvos valstybės atstatymo dienai

03-11

I.                    Aukštuolienė

4

Bendruomenės internetinio puslapio sukūrimas. Dalyvavimas projekto „Prisijungusi Lietuva“ veiklose.

Gegužės – spalio mėn.

A.    Medonienė

5

ES finansinės paramos projekto „Visi kartu – viena šeima“ įgyvendinimas. Lietuvos valstybės dienos šventės organizavimas

07-06

A. Medonienė,

A. Aleknavičienė

6

ES finansinės paramos projekto „Visi kartu – viena šeima“ įgyvendinimas, Vasaros šventės organizavimas.

08-01

A. Medonienė,

A. Aleknavičienė,

R. Šimonienė

7

Dalyvavimas lėtojo turizmo projekte per Ukmergės VVG

Liepos-spalio mėn.

A.    Medonienė

8

Dalyvavimas respublikiniame  bendruomenių sąskrydyje Karklėje

Rugpjūčio mėn.

A.    Medonienė

9

Dalyvavimas rajoniniame bendruomenių sąskrydyje Kurėnuose

Rugpjūčio mėn.

J. Pečeliūnienė

10

ES finansinės paramos projekto „Visi kartu – viena šeima“ įgyvendinimas. Išvažiuojamųjų pažintinių-praktinių mokymų „Senieji amatai ir etnokultūra“ organizavimas

08-29

A. Medonienė,

 A. Aleknavičienė

11

Senjorų dienos „Širdžių šiluma“ popietės organizavimas

10-01

J. Pečeliūnienė,

 A. Aleknavičienė

12

Projekto „Skulptūros menotyrininkui Pauliui Galaunei sukūrimas“

Rugsėjo-spalio mėn.

A.    Medonienė,

 V. Žentelis

13

Dalyvavimas seniūnijos, kultūros centro renginiuose

Metų eigoje

A.    Medonienė

14

Projekto „Fizinis aktyvumas – sveikatos pagrindas“ veiklų organizavimas. Lauko gimnastikos įrenginio pastatymas lauko treniruoklių aikštelėje

Rugsėjo – spalio mėn.

A. Medonienė,

A. Aleknavičienė,

V. Ramanauskienė

15

Projekto „Kalėdų belaukiant“ veiklų organizavimas. Kalėdinės eglutės įžiebimo šventė

Gruodžio mėn.

S. Čerbienė,

A. Medonienė

16

Adventinė popietė

Gruodžio mėn.

A.    Aleknavičienė

17

Socialinė akcija „Sušildyk gerumu“. Ligonių lankymas

Gruodžio mėn.

A.    Aleknavičienė,

J. Pečeliūnienė,

Z. Jurenkovienė

18

Svečių priėmimas. Bendradarbiavimas su Lietuvos bendruomenėmis.

Metų eigoje

A.    Medonienė

19

Naujųjų Metų sutikimas bendruomenės namuose

12-31

A.    Aleknavičienė

20

Bendruomenės narių sveikinimas jubiliejų proga

Metų eigoje

A.    Aleknavičienė, I. Žžienė