Baigtas įgyvendintas bendruomenės projektas „Veprių sveikatingumo tako poilsio erdvių kokybės gerinimas”, finansuojamas iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintos programos „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“. Veprių mokykla-daugiafunkcis centras, kaip projekto partneris, organizavo sveikatingumo žygį sveikatingumo taku. Į jį įsitraukė ir bendruomenės nariai, mokytojai, mokiniai bei jų tėvėliai.

Bendruomenė, siekdama pagerinti poilsio bei sveikatingumo erdvių kokybę, parengė ir įgyvendina projektą “Veprių sveikatingumo tako poilsio erdvių kokybės gerinimas”.  Projektas finansuojamas  iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintos programos „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“. Jo metu metu buvo pagaminti 7 suoliukai: du pastatyti Riešės upelio pakrantėje, netoli besisukančio vandens malūno rato, trys - ant Veprių piliakalnio ir du - Veprių ežero pakrantėje, netoli Veprių palūdimio.

Bendruomenė įgyvendindama projektą „Kartu galime nuveikti daug“ organizavo edukacinę programą. Jos metu Vepriuose gyvenanti tautodailininkė Vilija Mickevičienė supažindino su sukurtomis ir tautiniais kostiumais aprengtomis lėlėmis, aiškino lėlių kūrimo paslaptis.

Bendruomenė įgyvendino projektą „Kalbanti fotografija“, kurio metu per meninę fotografiją buvo siekiama atskleisti Veprių krašto senųjų amatų puoselėtojus, jų asmenybes, darbus. Projekto idėją padėjo įgyvendinti fotografas Dainius Vytas. Jis fotografavo Veprių krašto žmones jų gyvenamoje aplinkoje, siekdamas užfiksuoti unikaliausius kadrus. Rugsėjo 8-ąją Veprių seniūnijos salėje buvo parengta fotografijų paroda „Kalbanti fotografija“.

Rugsėjo 1- ąją įvyko renginys “Būk saugus kelyje į mokyklą”. Renginio metu  buvo kalbama apie saugų eismą, saugų kelią į mokyklą. Akcentuota tai, kad kiekvienas kelyje turi būti matomas. Vyko atšvaitų dalijimo akcija, kurios metu visi mokiniai dovanų gavo po atšvaitą.

Bendruomenė įgyvendindama NVO veiklos skatinimo projektą “Kartu galime nuveikti daug” suorganizavo pažintinių renginių dieną Raseinių krašte. Jos metu projekto dalyviai aplankė Raseinių Magdės šulinį, grožėjosi Lyduvėnų tiltu, vingiuojančia Dubysa. Pasivaikščiojimai su gide Šiluvoje visiems suteikė dvasinės atgaivos. Tytuvėnų vienuolyne sužinojome įdomių faktų apie vienuolių gyvenimą bei bažnyčią.