Vepriuose įrengti suoliukai

Bendruomenė, siekdama pagerinti poilsio bei sveikatingumo erdvių kokybę, parengė ir įgyvendina projektą “Veprių sveikatingumo tako poilsio erdvių kokybės gerinimas”.  Projektas finansuojamas  iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintos programos „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“. Jo metu metu buvo pagaminti 7 suoliukai: du pastatyti Riešės upelio pakrantėje, netoli besisukančio vandens malūno rato, trys - ant Veprių piliakalnio ir du - Veprių ežero pakrantėje, netoli Veprių palūdimio. Juos pagamino Saulius Graužinis.
Kadangi ištyrus gyventojų nuomonę paaiškėjo, jog suoliukų reikia daugiau negu galime pagaminti iš projekto lėšu, buvo nutarta paskelbti pilietinę iniciatyvą “Padovanok suoliuką Vepriams”. Ypatingai džiaugiamės, kad vepriškiai neliko abejingi mūsų iniciatyvai ir pagamino penkis suoliukus. Jau įmontuotas Jaroslavo Bagdzevičiaus suoliukas pėsčiųjų tako zonoje, Pušyno ir Šventosios gatvių sankirtoje, šalia mokyklos stadiono, netoli Šventosios, Liongino Smailio suoliukai pastatyti Amžių sandūros parko teritorijoje bei priešais koplytėlę prie kapinių. Du Kęstučio Bondzinsko pagaminti suoliukai ruošiami įmontavimui ir artimiausiu metu bus pastatyti Veprių pušyne.  Nuoširdžiai dėkojame dovanojusiems suoliukus. Mūsų iniciatyva tęsiasi iki spalio vidurio. Suoliukų tikrai dar trūksyta Veprių pušyne, sveikatingumo take nuo piliakalnio (Slabados kaime) iki koplytėlės, bei kitose erdvėse. Tikimės, kad atsiras entuziastų ir Vepriuose suoliukų poilsio zonose dar padaugės. Dėkingi esame projekto partneriui Veprių seniūnijai bei seniūnei Dalei Radzevičienei, vyresniajai specialistei Jolitai Palaimienei padėjusioms įgyvendinti šį projektą. Visus kviečiame pailsėti ant įrengtų suoliukų.
Pirmininkė Aldona Medonienė