Veprius papuošė bendruomenės gėlynas - alpinariumas

Veprių kaimo bendruomenė siekdama suaktyvinti bendruomenės veiklą parengė projektą „Pabūkim kartu“, kuriam finansinę paramą skyrė Ukmergės rajono savivaldybė. Jame numatyta įvairių bendrų veiklų, kurios skatintų bendruomeniškumą, pilietiškumą, aplinkos puoselėjimą. Projekto metu nutarėme iš sukurto bendruomenės idėjų banko įgyvendinti ir aktyvios bendruomenės narės Janinos Pečeliūnienės idėją – sukurti miestelio centre bendruomeniškumo simbolį - gėlyną – alpinariumą, kuris papuoštų miestelio centrą, džiugintų ne tik vepriškius, bet ir pro šalį keliaujančius, suteiktų naujų idėjų gėlynų formavimui Vepriuose. Vietą gėlynui  norėjome išrinkti pačiame miestelio centre. Veprių seniūnė Dalė Urbonienė leido kurti bendruomenės gėlyną prie Veprių parduotuvės.

Idėjos įgyvendinimas nebuvo toks paprastas. Reikėjo žemių, akmenų, transporto. Tačiau, kai yra iniciatyvių žmonių, viskas įmanoma. Daugiausiai investicijų reikalaujančio darbo – žemių alpinariumui suradimo bei atvežimo – ėmėsi Dainius  Abeciūnas, Antanas Pečiukaitis. Po darbo daug kas skubėjo lyginti, purenti atvežtos žemės, komponuoti akmenų. Kaipgi be jų, jei Veprių vardas kilęs iš kalbančio akmens vardo („viepš – šernas“) simbolikos, o ir alpinariume akmuo yra itin svarbi detalė.

Veprių bendruomenė labai dėkinga verslininkams Violetai  ir Rimandui Pranui Olisevičiams, kurie parėmė mūsų idėją  skirdami iš savo nuostabios gėlių imperijos augalų bei gėlių. Gėlynui žmonės nepagailėjo augalų ir iš savo darželių. Didelę gėlių komponavimo patirtį turinti vepriškė Vilė Pakėnienė patarė ir padėjo sukomponuoti gėles, o darbščių bendruomenės moterų Janinos Pečeliūnienės, Aušros  Abeciūnienės, Almos  Aleknavičienės, Laimos Blauzdienės, Irenos Aukštuolienės, Onos Butėnienės, Irenos Žižienės, Snieguolės Čerbienės bei  kt. rankos iki vėlaus vakaro jas pasodino. Prie alpinariumo esantį šaligatvis buvo duobėtas,  reikėjo jį sutvarkyti. Džiaugiamės, kad šio darbo mielai ėmėsi ir jį puikiai atliko Julius Aukštuolis ir Valentas Mileris. Šiandien visi galime tik pasidžiaugti atliktų darbų rezultatu. Tikimės, kad šis bendruomenės gėlynas augs, vešės, nes jį saugo ir prižiūri mylintys grožį žmonės. Sukurtas gėlynas - alpinariumas yra ir Veprių 630 – ųjų įkūrimo metinių akcentas.

 

Veprių kaimo bendruomenės pirmininkė

Aldona Medonienė