Veprių kaimo bendruomenė 2017 m. įgyvendino projektą „Viešos erdvės sutvarkymas, pritaikant ją Veprių gyventojų aktyvaus poilsio ir laisvalaikio poreikiams“ pagal ŽŪM nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teiktą paraišką. Bendra projekto vertė yra 8333 Eur. LR žemės ūkio ministerija šio projekto įgyvendinimui skyrė pagrindinę lėšų dalį -7000 eurų, Ukmergės rajono savivaldybė – 833 Eur, likusią dalį projekto įgyvendinimui skyrė Veprių kaimo bendruomenė. Pasiektas pagrindinis projekto tikslas – įrengta patraukli, vietos gyventojų laisvalaikio ir aktyvaus poilsio reikmėms pritaikyta viešoji erdvė Veprių miestelyje, Veprių ežero pakrantėje. Darbų rangovas – konkursą laimėjusi UAB „CGS“.